Web Analytics Made Easy - Statcounter


 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 2.5K

  Gia sư Aki Sasaki của tôi

  Gia sư Aki Sasaki của tôi, vị nhất. Nó ngon hơn làm tình. Lần thứ ba, khi đi ngang qua khách sạn, tôi kéo cô ấy vào con hẻm của khách sạn, nhưng cô ấy không chịu đi. Hoặc là hai người trả tiền cũng không tốt. Tôi đã nói là tôi sẽ lên trước. Khi ở trong phòng một lần nữa, cô ấy đã đồng ý. Khi đến khách sạn, cô ấy đã cởi bỏ quần áo của mình mà không nói một lời nào. Lúc đầu em hơi từ chối nhưng sau đó em cũng đồng ý, em cởi quần áo và bắt đầu.

  Xem thêm
  Close Image Mobiblog
  Close Image